Hoerskool Ellisras
Gr 11 E-klaskamer / E-classroom Vraelys / Survey

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Mindset TV on DStv Channel 319

Afrikaans Huistaal

ASSESSERING: 12/6/2020

18 Junie
Taalkunde Opsommings

1 Junie
Week 13 - 18
OPDRAGTE 8 JUNIE TOT 4 JULIE

Hier is die opdragte vir die volgende 4 weke. Hierdie opdragte moet  ( soos die voriges ) skriftelik gedoen word.   

Die vereistes vir al die skryfstukke is :
*Lengte: 180 tot 200 woorde
*Jy moet jou werk beplan( gebruik 'n breinkaart), taalversorg en proeflees. Die beplanning moet voor die finale produk gedoen word.
* Sorg dat jy die regte formaat vir elke skryfstuk gebruik.

8 JUNIE TOT 12 JUNIE
1. Akt. 79, bl.105
2. Akt.83, bl. 110
3. Skryfstuk : INFORMELE BRIEF : Daar heers  groot onmin in jou gesin: jou ouers is bekommerd oor die loopbaan wat jy wil volg. Skryf 'n brief aan hulle en stel hulle gerus oor jou toekoms.
* Raadpleeg jou handboek( bl. 232+233)
SPERDATUM : 12 JUNIE

15 JUNIE TOT 19 JUNIE
1. Akt. 84, bl. 112
2. Akt. 86, bl. 115
3. Skryfstuk :TOESPRAAK : Jy moet 'n toespraak vir graad 8 -leerders lewer oor die volgende onderwerp: DIE JEUG KAN 'n VERSKIL MAAK! Skryf hierdie toespraak.

* Gebruik die inligting op bl. 182, 183 en 231.
SPERDATUM : 19 JUNIE

22 JUNIE TOT 26 JUNIE
1. Akt.89, bl.118
2. Akt.90, bl. 119
3. Skryfstuk : ONDERHOUD : Jy het onlangs 'n onderhoud met 'n bekende sport-of televisie-persoonlikheid vir jou skool se koerant gevoer.  Skryf die onderhoud in dialoogvorm neer.
* Gebruik die inligting op bl. 184, 185 en 231.
SPERDATUM : 26 JUNIE

29 JUNIE TOT 3 JULIE
1. Akt. 92,bl.123
2. Akt. 95, bl.126
3. Skryfstuk : FORMELE BRIEF : Julle gesin het 'n gratis naweek vir vier persone by Shammah Game Lodge  gewen. Julle was die afgelope naweek daar. Skryf 'n brief vir die Lodge waarin jy hulle namens jul gesin bedank vir die bederfnaweek. Noem die dinge wat julle alles gedoen het. Rig die brief aan die bestuurder.
* Gebruik die inligting op bl.234.
SPERDATUM : 3 JULIE


Kontak ons gerus as jy hulp nodig het.
Groete en sterkte vir al die werk.
Juf Louw / Juf Jordaan(0827816860)

Argiefwerk

English Home Language

ASSESSMENT: 12/6/2020

Dear learner, attached you will find the questions to be completed on the novel. Please continue with these. The further you get, the less homework you'll have when the school starts again.
Love Mrs W
Things Fall apart Questions

Archived Work

English First Additional Language

ASSESSMENT: 12/6/2020

9 June
Memos

5 June
Task 8

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

22 Junie
22 - 26 JUNIE
Graad's 11 julle is nog steeds by die huis daarom plaas ek die volgende werk vir jou om te voltooi:
KORTVERHALE: Sien 'n Bed vir Johnny en Koning van die township na as dit nog nie gedoen is nie.
Skryf die notas van bodyguards af, los twee bladsye oop en skryf die notas van Die Gat-in-die-muur af.
GEDIG: Sien sonvanger se vrae na en doen nasorg.
TAAL: Ek hoop jy is klaar met al die taal tot 12 Junie geplaas.
ASSESSERINGSTOETS: Moes Vrydag 19 Junie by die skool ingegee word of per e-pos na die skool gestuur word. Ek hoop dit is gedoen!
MONDELING: Onthou van die voorbereide lees en praat. Dit moet reg wees vir wanneer julle terugkeer skool toe.

Sterkte en kry alle vakke op datum, want wanneer julle terugkeer gaan dit BAIE BESIG wees en jy sal moet werk om by te bly en toetse te skryf.
Groete, Me. A Gerber
'n Bed vir Johnny
Koning van die townships
Bodyguards
Die Gat-in-die-muur
Sonvanger Memo

ASSESSERING: 12/6/2020

3 Junie
Graad 11's
Baie ouers het gevra hul wil weet of hul kind se akademie nog op standaard is. Om aan hulle terugvoer te gee moet elkeen van julle die aangehegde toets beantwoord. Jy het TWEE ure om die vraestel te voltooi. Jou ouers of iemand in die huis moet seker maak dat jy nie langer skryf nie. MOENIE JOK NIE!
Jy kan dan jou antwoorde aan my e-pos: adri.gerber14@gmail.com Indien jy nie die antwoorde op bogenoemde wyse kan stuur nie moet jy seker maak dat dit by die skool ingehandig kan word. Die finale datum sal nog aan julle deurgegee word. Dus moenie die vraestel in jou skrif beantwoord nie!
Sterkte!
Me. A Gerber
Junie Toets

Argiefwerk

Wiskunde

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Maths

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Tegniese Wiskunde

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Technical Maths

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Fisiese Wetenskap

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Physical Science

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Lewenswetenskap

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser die WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Life Science

Follow your subject teacher on the WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Verbruikerstudies

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Consumer Studies

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Landboutegnologie

ASSESSERING: 12/6/2020

Elektrisiteit en sweis
Gaan deur jou aantekeninge wat jy ontvang en beantwoord alle vrae. Kyk na voorbeelde wat aan jou gegee word. Indien daar vrae is, kontak my gerus op Whatsapp.

Agricultural Technology

ASSESSMENT: 12/6/2020

Electricity and welding
Review the notes you received, and answer all questions. Look at examples provided to you. If you have any questions, please contact me on Whatsapp.

IT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

IT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

RTT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

CAT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

IGO

Goeie dag

Na aanleiding van die COVID-19 pandemie wat die onderwys ook tot stilstand gedwing het, het ons as JPegd besluit om die PowerPoints se aktiveringfooi van R200-00 na ‘n spesiale prys van slegs R99-00 per graad per jaar te verlaag. Hierdie spesiale aanbod is slegs geldig tot 30 April 2020.
Die Gr 8 – 12 PowerPoints behels ‘n stap-vir-stap verduideliking van elke tekening in die JPegd werksboeke. Die leerders wat ons JPegd werksboeke gebruik,  sal baat vind in hierdie moeilike tyd, waar selfstudie onvermydelik is.
Let wel:
· Die JPegd PowerPoints is slegs bruikbaar op Windows en nie Apple rekenaars nie.
· Internet toegang is nodig vir die aflaai van die JPegd program asook die installasie, daarna is geen internet toegang nodig om die program te gebruik nie.
· Die JPegd program sal operasioneel wees vanaf die dag van installasie tot 31 Desember 2020.
· Die koste is verlaag van R200-00 per graad per jaar na slegs R99-00 per graad. Hierdie spesiale aanbod is slegs geldig tot 30 April 2020.
· Indien ‘n graad se PowerPoints aangekoop word, sal slegs EEN Licence key uitgereik word, wat slegs op EEN rekenaar geïnstaleer kan word.
JP Engineering Graphics & Design se PowerPoints kan aanlyn gekoop word vanaf ons webwerf www.jpegd.co.za

Vriendelike groete
JPegd Bestuur

EGD

Good day

Following the COVID-19 pandemic and the subsequent effect on the South African Education System, JPegd is reducing their PowerPoints activation price from R200-00 per grade per year to R99-00 per grade per year. These PowerPoints use step-by-step explanations to teach each drawing in the JPegd workbooks. This special offer will expire on 30 April 2020. The benefit of our PowerPoint explanations is not limited to this unique time of independent learning. It also serves as a great revision tool in preparation for examinations.

Please note the following:
· JPegd PowerPoints are compatible with Windows operating systems only and cannot run on an Apple computer.
· Internet access is needed to download and install the PowerPoints on your computer, after which no internet connection is needed to operate the PowerPoints.
· The JPegd PowerPoints are operational from the date of activation to 31 December 2020.
· The activation cost is reduced from R200-00 per grade per year to R99-00 per grade per year for a limited time. This special offer expires on 30 April 2020.
· The payment of R99-00 will guarantee ONE Licence key that could be used to activate the PowerPoints on ONE computer.

The JP Engineering Graphics and Design PowerPoints are available online at www.jpegd.co.za

Kind regards
JPegd Management

Toerisme

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Test 1 Memo
Werkkaart
Toerisme Graad 11 Kw1.1

Tourism

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Test 1 Memo
Work Sheet
Gr11 TERM 1 TEST 2020

Visuele Kuns

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Kubisme 1
Kubisme 2

Argiefwerk

Visual Art

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Cubism 1
Cubism 2

Archived Work

LO

ASSESSERING: 12/6/2020

Beste Gr.11 leerder, jy kan voortgaan met die oefeninge in jou handboek vir kwartaal 2 wat nie groepwerk is nie.

LO

ASSESSMENT: 12/6/2020

Dear Gr.11 learner, you may continue with the exercises in your textbook for Term 2 which are not group exercises.