Hoerskool Ellisras
Gr 9 E-klaskamer / E-classroomVraelys / Survey

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Goeie dag, liewe Gr 9s

Om julle te beloon vir julle harde werk, word julle nou ‘n klein af-tydjie gegun, weg van lesse en huiswerk af. As alles goed verloop, sien ons julle op 13 Julie 2020 wanneer julle klasse dan sal hervat.

Na sowat ‘n week (+20/7), sal julle toetsreeks dan begin wat sal handel oor die werk wat julle gedurende die inperking (‘Lockdown’) gedoen het. Julle kan dus gerus, so tussen die ‘rus’ deur, begin met hersiening van die afgebakende werk wat by elke vak aangedui word.

Geniet die res van die tydjie tuis, vryf solank julle skoene blink en sny daai hare!

Akademie-groete

Mindset TV on DStv Channel 319

Good day dear Gr 9s

To reward you for your hard work, you are now granted a short time off, away from lessons and homework. If everything goes according to plan, we will see you on 13 July2020 when your classes will resume.

After about a week (+20/7) your test series will then start which will be about the work done during the Lockdown. You can start with revision of the work included in the scope indicated at each subject.

Enjoy the rest of your little time off, polish your school shoes and cut your hair!

Academic regards

Afrikaans Huistaal

2 Julie
Afbakening

ASSESSERING: 12/6/2020

18 Junie
Taalkunde Opsommings

8 Junie
Liewe gr 9

Ek hoop dit gaan goed met jul almal. Ek hoop jul werk is op datum. Onthou om maar gereeld op e-klas te kyk dat jy wel al die inligting het.

Om seker te maak jy is goed aan die werk, gaan ek vir julle so van tyd tot tyd n toetsie stuur wat jy asb v my moet antwoord. Hierdie toetsantwoorde e-pos jy aan die skool terug. Gebruik admin@rassies.com

Ek gaan die toets Vrydag 12 Junie om 8:00 plaas. E-pos die antwoorde asb voor 12:00 terug skool toe.

Die toets gaan handel oor spelling, klank- en lettergrepe, s.nw, voornaamwoord, b.nw en punktuasie.

Doen dit soos volg:
1. Skryf op n folio
2. Skryf jou naam bo aan die folio
3. Skryf die onderwyser by wie jy Afr kry se naam bo aan.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die vraestel.

Baie sterkte met al jul werk❤️

29 Mei
Liewe gr 9
Ek hoop dit gaan baie goed met julle almal. Ek hoop ook dat jul werk tot dusver op datum is. Ek sê weer : werk v jou n rooster uit en hou dan daarby sodat jy elke dag Afr doen. Dit help om jou lewe n tipe normaliteit te gee.
Doen die werk volgens die datums waarop dit geplaas is. Skryf n datum en n opskrif by elke werkstuk wat jy doen. Dit gaan opvangwerk baie vergemaklik wanneer ons eers weer begin.
Ek gaan weer v julle video’s plaas. Ek hoop dis darem v julle bietjie van n afwisseling as om alles uit die handboek uit te doen. Die voordeel is gelukkig ook dat jy dit kan stop en oor en oor daarna kan kyk. Onthou dit kan dalk nou n gr 8/10/12 video wees. Moenie daarvoor skrik nie dit is absoluut van toepassing op jou ook. Dit SAL tot jou voordeel vorentoe wees.
Ek wil ook vra dat julle mekaar sal help om die werk in die hande te kry. As jy weet van iemand wat sukkel kontak my asb.

Hier volg nou die hele Juniemaand se werk:

Ma 1 Jun - Die Pro - Ek plaas foto’s van die volgende hoofstukke. Dit is nie nodig om dit te print nie skryf net die antwoorde neer. Ek sal die harde kopie van die vrae vir julle gee. Jy doen vandag Hoofstukke 9-11 se antwoorde. Doen dit in jou prosaskrif/folo’s met n datum en n opskrif.
Pro vrae

Di 2 Jun - Die Pro - Hoofstukke 12-14 Met n datum en n opskrif asb

Wo 3 Jun - DIALOOG - Kyk na die video en doen dan Akt 15.6 p 254 in jou stelwerkskrif/ folio. Jy moet beplan en finaal skryf. Onthou die datum en opskrif.
Dialoog

Do 4 Jun - Taalleer - Akt 13.3 p 213-215 nr 1-13 Kyk vandag ook die video oor SPELLING. Maak aantekeninge daarvan in jou skrif

Vr 5 Jun - Taalleer - Kyk die video oor SPELLING en maak aantekeninge in jou skrif met n datum en n opskrif.
Spelling

Ma 8 Jun - Prosa - n Volksverhaal Akt 14.2 1-12 p 230-232

Di 9 Jun - Poësie - Hierdie doen jy agter in jou prosaskrif/ folio datum en opskrif. Ek stuur bladsye oor poësiebegrippe wat jy moet opsom en leer.
Belangrike Poësie Begrippe

Wo 10 Jun- Formele brief KLAGTE Kyk na die video oor hoe om n klagte te skryf en jou opdrag is: Skryf 'n klagtebrief aan die munisipaliteit en kla oor die lang rye waarin mense moet staan om n lisensie uit te neem of te hernu. Gee ook wenke en raad oor hoe om dit te verbeter. (100-120 woorde) Transaksionele Tekste Formele Brief Klagte

Do 11 Jun - Taal - Akt 13.6 p 224-225 nr 1-18 In jou taalskrif/folio met opskrif en datum

Vr 12 Jun - Kyk die video oor die enkelvoudige sin en neem aantekeninge in jou taalskrif of folio met datum met opskrif
Enkelvoudige sinne video

Ma 15 Jun - Kyk die video oor sinsontleding. Kyk vandag net tot na die enkelvoudige sin en doen aantekeninge in jou skrif met opskrif en datum
Sinsleer

Di 16 Jun - Kyk die video verder nl die veelvoudige en saamgestelde sinne. Aantekeninge in jou skrif

Wo 17 Jun - Kyk die video tot na die tipes bysinne en aantekeninge in jou skrif

Do 18 Jun - kyk vandag die video verder oor die direkte en indirekte rede en aantekeninge

Vr 19 Jun - kyk vandag na die video en die laaste gedeelte handel oor lydende en bedrywende sinne en aantekeninge in jou skrif

Ma 22 Jun - Taal: Akt 13.6 p 224-225 nr 1-18

Di 23 Jun - Taal: Akt 13.4 p 216-217 Opsomming

Wo 24 Jun - Taal : Akt 14.4 p 234-236 nr 1-21

Do 25 Jun - Taal : Akt 14.7 p 242-243 nr 1-18

Vr 26 Jun - Taal : Akt 15.4 p 250-252 nr 1-20

Baie sterkte ❤️

Argiefwerk

English Home Language

8 July
• Conjuctions
• Adjectives
• Antonyms
• Nouns & pronouns
• Tenses
• Prepositions
• Finite verbs
• Cartoons

29 June
Revision

ASSESSMENT: 12/6/2020

Revision exercises: Solutions for All – English Home Language (and core reader)
PAPER 4:
Read/re-read the following stories/poems then answer only the questions which were not done in class yet:
Poetry:
A Prayer for all my countrymen
Night Sister
Mending Wall
Rain in Summer
A Work Poem

Stories:
The wishing fish
Bantustan
The Guitar
The Rabbit and the Tortoise
The Testimony of the fly
Noorjehan
Relatives
Kwela Man

Archived Work

English First Additional Language

2 July
Scope

30 June
Demarcation:

Literature Test out of 30
30 minutes
Short stories:
Black Stone p180
Tolly - hero of Hanover Park p247
Poems:
Rich Man p35
Lament for a dead cow p52
Freedom in Flight p63
The drum speaks our language p233
Novel:
The No.1 Ladies’ Detective Agency p148

24 June
22-26 June

Activity 2: Read through the text and answer questions 1-7 on p133-134.
Activity 11: Use the example you read through to write your own will. The document should be between 140-160 words long. See the details on p143.
Revision: Answer questions 1-3 on p144.

ASSESSMENT: 12/6/2020

11 June
8-12 June

Paper 3 p129
Section A – Essay: Choose on of the topics and write a narrative or descriptive essay of 210-250 words. See the topics on p129.
Section B – Transactional: Create a poster to advertise your service on p129.

15-19 June
Language:
Activity 6: Read and study a cartoon on p139. Answer questions 1-5, as well as the Work with sentences section (1 and 2) on p139.
Activity 7: Use noun phrases on p140. Read the information in the red block and answer questions 1-3.
Activity 8: Use verb phrases on p141. Read the information in the red block and answer the questions.
Activity 9: Use phrasal verbs on p141. Read the information in the red block and answer questions 1-2 on p142.

1 - 5 June
Paper 2 p126-128

Section A – Read the comprehension on p126and answer questions 1-10 on p127.
Section B – Read through the extracts and answer questions 11-16 on p127-128.
Section C – Read the article on p128 and write a summary of 50-60 words.

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

2 Julie
Afbakening

2 Julie
(22 – 26 Junie) memorandum
Memorandum bl105
(15 – 19 Junie) memorandums
Ekologiese voetspoor
Memorandum bl199

30 Junie
(1 – 5 Junie) Memorandums
Kaalvuis teen tonne rots Memo
Bl 188 memo
(8 – 12 Junie) memorandums
Antjie Somers Memo
Bl 193 memo
Bl 194 memo

30 Junie
Afbakening
Letterkunde toets uit 30
45 minute
Leer die volgende:
POËSIE:
•Die kameelperd
•Eksieperfeksie
VOLKSVERHALE:
•Olifant en Seekoei trek tou
•Wolf word ‘n waghond
•Antjie Somers
ROMAN:
•Spring (hoofstukke 1-25)

24 Junie
22 – 26 Junie
Stelwerk:
(Voltooi in jou Stelwerk boek)
1)Skryf en aanbied: ‘n Resensie
•Lees die aktiwiteit op bl.92 en skryf ‘n resensie van Spring deur Fanie Viljoen. Jou resensie moet 140-160 woorde lank wees.

Taalleer:
(Voltooi in jou Taal boek)
1) Lees en kyk: ‘ n Strokie bl. 105 (no. 1-7)
•Lees deur die strokiesprent op bl. 105 en voltooi vrae 1-7

ASSESSERING: 12/6/2020

11 Junie
8 – 12 Junie

Letterkunde:
(Voltooi agter in jou Letterkunde boek)
1) Volksverhaal– Antjie Somers
•Lees die storie op bl. 18-20
•Voltooi die vrae op bl. 128-129

Taalleer:
(Voltooi in jou Taal boek)
1) Taal in konteks: Die hoofwerkwoord, die infinitief en indirekte rede bl. 93 (no. 1-3)
•Lees deur die vrae op bl. 93 en voltooi.
2) Hersiening bl.94
•Lees deur die artikel genaamd ‘Duurste poeding ter wêreld’.
•Voltooi die vrae op bl.94 (1-7)

15 – 19 Junie
Poësie
(Voltooi agter in jou Letterkunde boek)
•Bestudeer die gedig ‘Ekologiese voetspoor’ op bl.84 indiepte.
•Ontleed die gedig op jou met potlood in jou handboek.
•Antwoord die vrae op bl.142-143 (1-6).
Taalleer:
(Voltooi in jou Taal boek)
1) Taal in konteks: Byvoeglike naamwoorde bl. 99 (no. 1-3)
•Lees deur die vrae op bl. 99 en voltooi.

Argiefwerk

Sepedi Home Language

8 July
• MADIRI
• DIKA
• MASALA
• MAEKISI
• DIKAPOLELO
• MEHUTA YA MAINA
• MAHLATHI

29 June
Revision

ASSESSMENT: 12/6/2020

LETLAKALA 4
1. Ke A SWA ke a TUKA (thulaganyo/tshekatsheko ya puku)
2. Bokgoni bja basadi
3. Director TSA Sesotho sa leboa: letlakala la 12,16,17,20,23,24,26,29,32,35,36,39,40,41
(Meputso 50)

LEPHEPHE 2
A re SOGENG THARI: Bala dikarolo. TSA polelo ka moka; tekakwisiso; tenants
(Meputso 70)

LEPHEPHE 3
Taodiso le ditsweletswa (Meputso 60) le tla ngwalwa ge dikolo di bulwa.

LEPHEPE 1
Bomolomo (Meputso 20)

Lewenswetenskap

8 Julie
Afbakening vir die graad 9 lewenswetenskap toets.
1. sirkulatoriese sisteem bladsy 23
2. Respiratoriese sisteem bladsy 30

ASSESSERING: 12/6/2020

Graad 9 leerders moet asb inligting bestudeer in handboek oor sirkulasie stelsel en respiratorie sestelsel en werkkaart doen wat na inligting volg. Ek het op ons graad 9 lewens groep videos en verduideliking geplaas om werk meer verstaanbaar te maak.

Life Science

8 July
Scope for the grade 9 life science test.
1. circulatory system page 23
2. Respiratory system page 30/p>

ASSESSMENT: 12/6/2020

Grade 9 learners must study information in the handbook on circulation system and respiratory system and worksheet that follows information. I put on our grade 9 life group videos and explanation to make work more understandable.

Geografie

6 Julie
AFBAKENING GR 9 GEO: BL 88-109

ASSESSERING: 12/6/2020

Les Plan 4 Mei - 8 Mei

Argiefwerk

Geography

6 July
SCOPE GR 9 GEOGRAPHY: P 88-109

ASSESSMENT: 12/6/2020

Lesson Plan 4 May - 8 May

Archived Work

Geskiedenis

15 Julie
Afbakening

ASSESSERING: 12/6/2020

3 Junie
Les Plan 8 Junie - 3 Julie

Maak ‘n opsomming: 124 - 139
Doen aktiwiteite:
I: (bl 128) Vrae 1 – 4.2
2: (bl 131) Vrae 1, 2 en 5
4: (bl 139) Vrae 1 - 4

Argiefwerk

History

15 July
Scope

ASSESSMENT: 12/6/2020

3 Junie
Lesson Plan 8 June - 3 July

Make a summary: 124 - 139
Do activities:
I: (p128) Questions 1 – 4.2
2: (p131) Questions 1, 2 and 5
4: (p139) Questions 1 - 4

Archived Work

DT

2 Julie
Afbakening

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link
NB: elke opdrag bevat duidelike instruksies. Lees asseblief eerste.

DT

2 July
Scope

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link
NB: each assignment contains clear instructions. Please read these first.

EBW

2 Julie
Afbakening

ASSESSERING: 12/6/2020

11 Junie
Riglyn vir die werk wat reeds gedoen is

Indien daar enige probleme of vrae is, kontak asb Me du Preez by 082 352 4969 of zanli@rassies.com

Volg hierdie skakle (link) om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

EMS

2 July
Scope

ASSESSMENT: 12/6/2020

11 June
Guideline for the work that has already been done

If you have any problems or questions, please contact Me du Preez on 082 352 4969 or zanli@rassies.com

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Visuele Kuns

8 Julie
Leerders moet die volgende vir die toets leer. Bl.184 Verskillende verhoë.
Die papier van Drama en kreatiewe beweging. Bl187 Tegniese elemente.
Papiere van Cleopatra, Leonardo en Van Gogh. Ook kuns elemente en ontwerp beginsels bl318. Die antwoorde van portrette Irma Steyn , Gerhard Bhengu.
Die Mona Lisa, Vryheid lei die mense , Die dood van Marat.

ASSESSERING: 12/6/2020

28 Mei
Taak - Roy Lichtenstein
Hier volg die antwoorde van die aktiwiteite wat julle gedoen het. Dalk is daar meer antwoorde as wat jy moes doen, dan voeg jy net die ekstras by deur dit aan die einde onder die korrekte opskrif te skryf.
Onthou jy moet dit leer. So dit moet vir jou en my sin maak. Werk netjies en kontroleer jou antwoorde met myne . Waar dit verkeerd is doen nasorg.
bl.321 - 324

Lees bl. 317, 320 en antwoord Aktiwiteit 1.3.
Kyk na portrette, doen vrae 1 – 9.
Lees en kyk na die 2 skilderye bl 323 – 324 en doen vrae 2, 4, 6 en 11.
Aktiwiteit 3.2 bl 331 – 336,
Die konstitusionele hof, vrae 1 – 3
Vryheid lei die mense, vrae 1 – 5
Die Dood van Marat, vrae 1 – 5
Geduld op ‘n Monument, vrae 1 - 6

Argiefwerk

Visual Art

8 July
Learners must learn the following for the test. P 184 Different stages.
Paper of Drama and creative movement. P 187 Technical elements.
Paper of Cleopatra, Leonardo and Van Gogh. Also elements of Art and Design principals p318. The answers of portraits of Irma Steyn , Gerhard Bhengu.
The Mona Lisa, Liberty leading the people, The death of Marat.

ASSESSMENT: 12/6/2020

28 May
Task - Roy Lichtenstein
The answers for creative arts follows. You have done the activities, correct your answers where necessary. If there is not enough space, do it at the end of your work by writing the correct heading and the answers.
Remember you must learn this work. It must make sense for you and me. Work neatly.
pg.321 - 324

Read p 317, 320 and answer Activity 1.3,
Looking at portraits, do q 1 – 9.
Read and look at the 2 paintings p 323 – 324 and do questions 2, 4, 6 and 11.
Activity 3.2 p 331 – 336,
The Constitutional Court building, q 1 – 3
Liberty leading the people, q 1 – 5
The Death of Marat, q 1 – 6
Patience on a Monument, q 1 - 6

Archived Work

LO

ASSESSERING: 19/6/2020

Nuwe werk vir kwartaal 2

Beste Gr.9 leerder, jy kan voortgaan met die oefeninge in jou handboek vir kwartaal 2 wat nie groepwerk is nie.

LO

ASSESSERING: 19/6/2020

New work for term 2

Dear Gr.9 learner, you may continue with the exercises in your textbook for Term 2 which are not group exercises.