Hoerskool Ellisras
Vakke / Subjects

VAKKE

Afrikaans
English
Sepedi
Besigheidstudies
Rekeningkunde
RTT
IT
Verbruikerstudies
Toerisme
Visuele Kuns
Fisiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
Tegniese Wiskunde
Tegniese Wetenskap
IGO
Siviele Tegnologie
Elektriese Tegnologie
LO

SUBJECTS

English
Afrikaans
Sepedi
Business Studies
Accounting
CAT
IT
Consumer Studies
Tourism
Visual Art
Physical Science
Life Science
Maths
Maths Literacy
Technical Maths
Technical Science
EGD
Civil Technology
Electrical Technology
LO

Top 10

Ons gee graag erkenning aan elke leerder wat op akademiese gebied presteer en kondig kwartaalliks ons toppresteerders aan. So word elke leerder aangemoedig om hard te werk.

 

We proudly give recognition to every learner who performs well academically and announce our top achievers every term. Thus every learner is encouraged to work hard.

 

Top 10

Janco von Ronge (Gr 8 :2017)

Top 10

JP van Staden (Gr 9 :2017)

Top 10

Joey Vorster (Gr 10 :2017)

Top 10

Marnique Gadda (Gr11 : 2017)

Top 10

Cherante Snyman (Gr 12 : 2017)

Lourierfunksie / Merit Function

Op 31 Januarie 2018 is die Akademiese Lourierfunksie aangebied om leerders te beloon vir hulle prestasies op akademiese gebied gedurende 2017. Hierdie toekennings is gebaseer op hulle akademiese werk vir die volle jaar in 2017.

Die beste presteerder in graad 8 (2017) was Janco von Ronge wat die toppresteerder in 6 van sy vakke was : Inligtings Kommunikasie Tegnologie 96%, English First Additional Language 93%, Wiskunde 91%, Skeppende Kuns 90%, Menslike en Sosiale Wetenskappe 88% en Afrikaans Huistaal 86%. Hy behaal ook onderskeidings in Tegnologie 88%, Natuurwetenskappe 87% en Ekonomiese en Bestuurs Wetenskappe 84%. Hy ontvang ‘n medalje vir sy gemiddeld van 89,2% asook omdat hy al 4 kwartale ‘n Top10-presteerders was. Hy ontvang ook akademiese kleure en ‘n trofee as die toppresteerder in sy graad.

JP van Staden was die beste presteerder in graad 9 en die toppresteerder in 5 van sy vakke: Natuurwetenskappe 95%, Skeppende Kuns 95%, Tegnologie 93%, English First Additional Language 88% en Afrikaans Huistaal 85%. Hy behaal ook onderskeidings in Tegnologie, Inligtings Kommunikasie en Tegnologie 90%, Wiskunde 89% en Menslike en Sosiale Wetenskappe 85%. JP was vir 4 kwartale deel van dieTop10-presteerders in die graad waarvoor hy ‘n medalje ontvang, asook vir sy gemiddeld van 88,4%.

In graad 10 was Joey Vorster die toppresteerder. Sy presteer die beste in haar graad in 7 vakke: Wiskunde 93%, Gevorderde Program in Wiskunde 93%, Ingenieursgrafika en Ontwerp, Rekeningkunde 91%, Fisiese Wetenskap 86%, Inligtings Tegnologie 85% en Afrikaans Huistaal 83%. Sy behaal ook ‘n onderskeiding in English First Additional Language 92% en ontvang ‘n medalje beide vir haar gemiddeld van 89% en as Top10-presteerder vir 4 kwartale tesame met ‘n kontantprys. Vir haar volgehoue gemiddeld bo 85% van graad 8 tot 10, ontvang sy erekleure . Verder word trofees aan haar toegeken vir Beste Presteerder in Gr10 en haar gemiddeld vir IGO van 93%.

In graad 11 was Marnique Gadda die beste presteerder. Sy is die beste leerder in ses vakke: Fisiese Wetenskap 96%, Rekenaar Toepassings Tegnologie 93%, Lewenswetenskappe 90%, Wiskunde 84%, Afrikaans Huistaal 84% en English First Additional Language 83%. Sy kry medaljes vir 4 kwartale as top 10-presteerder en top leerder in Gr 11 met ‘n gemiddeld van 88.3%. Marnique ontvang kontanttoekennings vir Wiskunde en RTT asook erekleure vir akademie en die trofee vir die beste prestasie in Wiskunde, die beste in Fisiese Wetenskap en die hoogste gemiddeld in Gr 11 – 88.3%.

Die graad 12-leerders van 2017 het reeds hulle akademiese toekennings ontvang gedurende 2017. Cherante Snyman was nie alleen die toppresteerder van haar graad in die eerste 3 kwartale nie, maar behaal ook die 3de posisie in die Waterbergdistrik met haar finale uitslae. Boonop is sy die beste Wiskundeleerder in Waterberg vir 2017. Sy behaal 8 onderskeidings en ‘n gemiddeld van 89,3% wat haar bo aan die Top10-lys van die skool plaas.

Nog ‘n uitstekende prestasie was behaal deur Marlien Van Vuuren – die beste Visuele Kunsleerder in die distrik.

Die toppresteerders was as volg:
Cherante Snyman : 89,3% (8 onderskeidings)
Philip van Wyk : 80,3% (4 onderskeidings)
Jan Warren : 77,7% (3 onderskeidings)
Marlien van Vuuren 77% (5 onderskeidings)
Lerato Ditsela : 76,4 (4 onderskeidings)
Sene Geldenhuys : 76,4% (3 onderskeidings)

Ander toekennings wat gedurende die Lourierfunksie gemaak was, is die Dux Leerder en Rassie Van Die Jaar-toekennings wat ook aan Cherante gegaan het. Die Kultuurpersoonlikheid van die jaar-toekenning het gegaan aan Lerato Ditsela, Dario Geyser was Sportseun van die jaar en Maroescka Geyser Sportdogter van 2017. Beulah Prinsloo word aangewys as Handhawingstrofee-wenner en Lizel Booysen ontvang ‘n spesiale toekenning vir 12 jaar getroue skoolbesoek.

Eksamens / Exams
EHS Eksamenrooster: 26 Oktober 2018 -- 29 November 2018
Dag Datum Tyd Graad/ Grade 11 Graad/ Grade  10 TYD Graad / Grade 9 TYD Graad / Grade 8 
Vrydag 26-Oct BANKE SKUIF !!!!                 BANKE SKUIF !!!!  
  LO  (2) LO  (2)   LO  (1½)   LO  (1½)
Maandag 29-Oct 09:00 Eng HL & FAL p3 (2½) Rek v1 /ACCp1 (3) 08:30 Eng FAL p2 (2)dpt 08:30  
14:00   IGO/EGD p1 (2) 11:30   11:30 Gesk / History (1½)
Dinsdag 30-Oct 09:00 Rek/Account (3)  Eng HL / FAL p3  (2½) 08:30   08:30 EBW / EMS (1½)
14:00 Sepedi HL p2 (2½)/   Afr HT & EAT V2 (2½)  Toerisme/Tourism(3) 11:30 Afr HT v2, ENG HL, Sep HL p2 (1½) 11:30  
Woensdag 31-Oct 09:00 Sepedi HL p3 (2½)  Rek v2 /ACC p2 (3) 08:30 Math / Wisk  (2)dpt 08:30  
14:00 IGO/EGD p1 (3) Sepedi HL p2 (2½)/   Afr HT & EAT V2 (2½) 11:30 Wisk/Math (2)  11:30  
Donderdag 01-Nov 09:00 Bes/Buss (3)    Sepedi HL p3(2½) 08:30 EBW / EMS (2)dpt 08:30  
14:00 IT p1 prak  Afr HT & EAT V3 (2½) 11:30 EBW / EMS (2) 11:30  
Vrydag 02-Nov 09:00 Fis Wet (Fis)/Phys Scien (Phys) p/v1 (3), Tegn wet/Tech Scien p1/ v1 (3) Math p1/Wisk V1 (3)
Math Lit/Wisk Gelet V1(3)/Teg wisk V1 (3)
08:30 Eng FAL p3 (2)dpt 08:30  
14:00     11:30   11:30 Math / Wisk  (2)
Maandag 05-Nov 09:00 Fis Wet/Phys Scien p/v2 (3) (Chem) Mathp2/Wisk V2 (3)
Math Lit/Wisk Gelet V2(3)/Teg wisk V2 (3)
08:30 Natural Science dept (2)  Natuurwetenskappe (dpt) 08:30  
14:00     11:30 Fis Wet/Phys Scien  (1½) 11:30  
Dinsdag 06-Nov 09:00 Afr HT & EAT V3 (2½) RTT/CAT p1 Prak (3) 08:30   08:30 Afr HT v2, ENG HL p2&4,         Sep HL p2&4 (1½)
14:00 IGO/EGD p2 (3)  Eng HL / FAL p1 (2) 11:30 Lew/LFSC (1) 11:30  
Woensdag 07-Nov Religious Holiday
Donderdag 08-Nov 09:00   Eng HL & FAL p1 (2) Gesk/Hist (3)   & IGO/EGD p2 (2)      08:30 Afr EAT & Eng FAL p2 (2) 08:30  
14:00 RTT/CAT p1 Prak (3) VKuns  teor p1 (2) 11:30   11:30 Arts / Kuns (1½)
Vrydag 09-Nov 09:00 Math p1/Wisk V1 (3)Math Lit/Wisk Gelet V1(3)  / Tegn  Techn maths/wisk v1 (3) Fis Wet /Ph Scie (Phys) p/v1 (3)/                          Teg Wet ( 3 ) 08:30 Afr EAT v3 & Eng FAL p3 (1½) 08:30 IKT /ICT 2 Groups (1)
14:00     11:30   10:30
Maandag 12-Nov 09:00 Math p2/Wisk V2 (3)Math Lit/Wisk Gelet V2(3) /Tegn wisk/Tech maths p2/ v2(3) Fis Wet/Phys Scien p/v2 (3) (Chem) 08:30   08:30 Tegnologie / Tech (1½)
14:00            11:30 Afr HT v3, ENG HL, Sep HL p3 (1½) 11:30  
Dinsdag 13-Nov 09:00 Sepedi(HL ) p1(2½) Bes/Buss p1/ v1 (3) 08:30 ENG HL, Sep HL p4  (1½) 08:30  
14:00     11:30   11:30 Afr HT v3 (1), ENG HL p3, Sep HL p3. (2)
Woensdag 14-Nov 09:00 Geo p1/v1 (3)  (theory)  RTT/CAT p2 (Theory) (3) 08:30   08:30 Afr EAT v3 (1) &  Eng FAL(1½) p3
14:00 Geo p2/v2 (1½) (kaart/Map)   11:30 Geog/ Geography(1½) 11:30  
Donderdag 15-Nov 09:00 RTT/CAT p2 (Theory) (3) Bes/Buss p2/ v2 (3) 08:30   08:30  
14:00   IT p1 prak (3)   11:30 Tegnologie / Tech (2) 11:30  
Vrydag 16-Nov 09:00 Lewens / Life Scien p1/v1 (2½) Lewens/ Life Scien p1/v1 (2½) 08:30 Afr HT & Afr EAT V4 (1½) 08:30  
14:00     11:30   11:30 Fis Wet/Phys Scien (1½)
Maandag 19-Nov 09:00 Lewens/ Life Scien p2/v2 (2½) Lewens/ Life Sciences           p2/v2 (2½) 08:30   08:30 Geografie / Geogr(1½)
14:00     11:30 Eng FAL p4 (1½) 11:30  
Dinsdag 20-Nov 09:00 IT p2 (Teo) (3) Sepedi HL p1 (2½)   08:30 Arts / Kuns (1½) 08:30  
14:00 Elektries / Electrical teg (3) Civil tech/Siviel ( 2½ ) Eng HL & FAL p2 (2½) 11:30   11:30 Afr EAT v2 (1½) &                   Eng FAL(2) p2
Woensdag 21-Nov 09:00 Eng HL & FAL p2 (2½) Geo p1/v1 (3)  (theory) 08:30 IKT /ICT 2 Groups (1) 08:30  
14:00   Geo p2/v2 (1½) (kaart/Map) 11:30 11:30  
Donderdag 22-Nov 09:00 Afr HT & EAT V1 (2)  Afr HT & EAT V1 (2½)   08:30 Gesk / History (1½) 08:30  
14:00   Elektries / Electrical teg (3)  11:30   11:30 Lewens/ Life Scien (1)
Vrydag 23-Nov 09:00 VKuns prak P2 (3)   08:30 GPW (2) 08:30  
14:00 VKuns  (teo) P1 (3) VKuns  prak p2 (3) 11:30   11:30  
Maandag 26-Nov 09:00   IT p2 Teo (3) 08:30   08:30  
14:00     11:30   11:30  
Dinsdag 27-Nov 09:00 Verbr/ Consumers (3) Verbr/ Consumers (3)        
14:00            
Woensdag 28-Nov 09:00     08:30   08:30  
14:00     11:30   11:30  
Donderdag 29-Nov              
             

 

National Senior Certificate (NSC) Examinations Timetable
Monday 15 October Computer Applications Tech P1 (3hrs) Practical
Tuesday 16 October Information Technology P1(3hrs) Practical
Week 1 09:00 14:00
Monday 22/10

Hindi, Gujarati, Tamil, Telegu HL, FAL, SAL P1
(2hrs) Arabic, French, Italian, Spanish,
Modern Greek SAL P1 (2hrs)
Latin SAL PI (3hrs) Portuguese HL, FAL, SAL
P1 (2hrs) German HL, SAL P1 (2hrs) Hebrew
SAL P1 (2hrs) Urdu HL, FAL and SAL P1 (2hrs)
Serbian SAL P1 (2hrs)

Tuesday 23/10

English HL and FAL P1 (2hrs)
SAL P1 (2½,hrs)

Hindi, Gujarati, Tamil, Telegu HL P2 (2½hrs) FAL
and SAL P2 (2hrs)Arabic, French, Italian, Spanish,
SAL
P2 (2hrs) Latin P2 (1½hrs) Modern Greek SAL
P2 (2hrs) Portuguese HL P2 (2½hrs), FAL, SAL P2
(2hrs) German HL P2 (2½hrs), SAL P2 (2hrs)
Hebrew SAL P2 (2hrs) Urdu HL (2½hrs), FAL and
SAL P2 (2hrs) Serbian SAL P2 (2hrs)

Wednesday 24/10

Accounting (3hrs)

Portuguese HL and FAL P3 (2½hrs)
German HL P3 (2½hrs),
Hindi, Gujarati, Urdu, Tamil, Telegu HL and FAL P3
(2½hrs)

Thursday 25/10

Tourism (3hrs)

Information Technology P2 Theory (3hrs)

Friday 26/10

Mathematics P1 (3hrs)
Mathematical Literacy P1 (3hrs)
Technical Mathematics P1 (3hrs)

Religion Studies P1 (2hrs)

Week 2 09:00 14:00
Monday 29/10

Mathematics P2 (3hrs)
Mathernatlcal Literacy P2 (3hrs)
Technical Mathematics P2 (3hrs)

Visual Arts (3hrs)
Tuesday 30/10

Geography (Theory) P1 (3hrs)

Geography (Map work) P2 (1½hrs)

Wednesday 31/10

isZulu, isiXhosa, Siswati, isiNdebele HL and
FAL P1 (2hrs) SAL P1 (2½hrs)

History P1 (3hrs)

Thursday 01/11

Afrikaans HL and FAL P1 (2hrs)
SAL P1(2½hrs)

Economics P1 (2hrs)

Friday 02/11

Physical Sciences (Physics) P1 (3hrs)
Technical Sciences P1 (3hrs)

Religion Studies P2 (2hrs)

Week 3 09:00 14:00
Monday 05/11

Physical Sciences (Chemistry) P2 (3hrs)
Technical Sciences P2 (3hrs)

Computer Application Tech P2 Theory (3hrs)
Tuesday 06/11

Sepedi Sesotho, Setswana, Xitsonga,
Tshivenda HL and FAL P1 (2hrs) and
SAL P1 (2½hrs)

Economics P2 (2hrs)

Wednesday 07/11

Religious Day - Diwali

Thursday 08/11

English HL P2 (2½hrs)
FAL and SAL P2 (2hrs)

Civil Technology (3hrs)

Friday 09/11

Life Sciences P1 (2½hrs)

Mechanical Technology (3hrs)

Week 4 09:00 14:00
Monday 12/11

Life Sciences P2 (2½hrs)

Engineering Graphics and Design P1(3hrs)
Tuesday 13/11

Sepedi Sesotho, Setswana, Xitsonga,
Tshivenda HL P2 (2½hrs)
FAL and SAL P2 (2hrs)

Consumer Studies (3hrs)
Hospitality Studies (3hrs)

Wednesday 14/11

Afrikaans HL P2 (2½hrs)
FAL and SAL P2 (2hrs)

Electrical Technology (3hrs)

Thursday 15/11

isZulu, isiXhosa, Siswati, isiNdebele HL P2
(2½hrs) FAL and SAL P2 (2½hrs)

 

Friday 16/11

Agricultural Sciences P1 (2½hrs)
Nautical Science P1 (3hrs)

Dramatic Arts (3hrs)

Week 5 09:00 14:00
Monday 19/11

Agricultural Sciences P2 (2½hrs)
Nautical Science P2 (3hrs)

Engineering Graphics and Design P2(3hrs)
Tuesday 20/11

isZulu, isiXhosa, Siswati, isiNdebele
HL and FAL P3 (2½hrs)

Sepedi Sesotho, Setswana, Xitsonga,
Tshivenda HL and FAL P3 (2½hrs)

Wednesday 21/11

History P2 (3hrs)

Equine Studies (3hrs)

Thursday 22/11

Business Studies (3hrs)

Maritime Economics (3hrs)

Friday 23/11

Afrikaans HL and FAL P3 (2½hrs)

Agricultural Technology (3hrs)

Week 6 09:00 14:00
Monday 26/11

English HL and FAL P3 (2½hrs)

Dance Studies (3hrs)
Tuesday 27/11

Music P1 Theory (3hrs)
Sport and Exercise Science (3hrs)

Music P2 Comprehension (1½hrs)

Wednesday 28/11

Agricultural Management Practices
(3hrs)

Design (3hrs)