Hoerskool Ellisras
Vakke / Subjects

VAKKE

Afrikaans
English
Sepedi
Besigheidstudies
Rekeningkunde
RTT
IT
Verbruikerstudies
Toerisme
Visuele Kuns
Fisiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
Tegniese Wiskunde
Tegniese Wetenskap
IGO
Siviele Tegnologie
Elektriese Tegnologie
LO

SUBJECTS

English
Afrikaans
Sepedi
Business Studies
Accounting
CAT
IT
Consumer Studies
Tourism
Visual Art
Physical Science
Life Science
Maths
Maths Literacy
Technical Maths
Technical Science
EGD
Civil Technology
Electrical Technology
LO

Top 10

EHS se Top 10 - Eerste Kwartaal

 

Vrydag 12 April 2019 is Hoërskool Ellisras se Top 10 leerders van die eerste kwartaal aangekondig!

Top10 Top 10

Die top Gr 8 leerder is Inge Zandberg met 'n gemiddeld van 88.9%.

Die top Gr 9 leerder is PJ Human met 'n gemiddeld van 84.6%.

Die top Gr 10 leerder is PJ Brand met 'n gemiddeld van 92.2%.

Die top Gr 11 leerder is Murangi Sithari met 'n gemiddeld van 88.0%.

Die top Gr 12 leerder is Joey Vorster met 'n gemiddeld van 87%.

Lourierfunksie / Merit Function

Hoërskool Ellisas het Donderdag 24 Januarie die jaarlikse gr 8-11 Akademiese Lourierfunksie gehou om almal wat regdeur die jaar hard geleer het te beloon.

Die beste leerders in elke graad is graad 8 Jacki Roos, gr 9 Janco von Ronge met elk 20 toekennings, gr 10 Murangi Sithari en  Joey Vorster elk 22 toekennings.

Jacki Roos behaal onderskeidings in Afrikaans Huistaal 82.1, Eng FAL 83%, Geografie 83%, Geskiedenis 91%, Lewenswetenskap 91%, Fisiese Wetenskap 80%, Skeppende Kuns 98%, Tegnologie 93%, Wiskunde 89% en Ekonomiese Bestuurswetenskap 84%. Sy behaal ook die beste vakprestasies in Fisiese Wetenskap, Afrikaans Huistaal, Geografie, Geskiedenis, Lewenswetenskap en Skeppende Kuns. Haar gemiddeld is 86.7% en sy is 4 kwartale op die top 10.

Janco von Ronge het onderskeidings in Afrikaans Huistaal 91%, Eng FAL 91%, Ekonomiese Bestuurswetenskap 90%, IT 94%, Geografie 84, Geskiedenis 89%, Lewenswetenskap 90%, Fisiese Wetenskap 94%, Skeppende Kuns 97%, Tegnologie 92% en Wiskunde 92%. Hy is die beste leerder in Afrikaans Huistaal, Eng FAL, Geskiedenis, Lewenswetenskap en EBW. Sy gemiddeld is 91%.8 en hy is 4 kwartale op die top 10.

Murangi SIthari is the best learner in grade 10 with 22 awards: Eng Home Lang 88%, Afrikaans FAL 85%, Physical Science 92%, IT 91%, Accounting 92%, Maths 88%, Advanced Maths 84%. She was the best learner in the following subjects: Physical Science, IT, Accounting, Maths, Afr FAL, Eng Home Lang, and Advanced Maths. Her average for the year is 89.3%. She was on the top 10 for four terms.

Joey Vorster  is die beste gr 11 leerder en sy verwerf onderskeidings in: Afr Huistaal 84%, Eng FAL 82% Fisiese Wetenskap 92%, IGO 90%, Rekeningkunde 86% en Wiskunde 86%. Sy is die beste leerder in Afr Huistaal, Fisiese Wetenskap, IGO, Rekeningkunde en Wiskunde. Haar gemiddeld is 86.7%. Sy was op die top 10 vir vier kwartale.

Graad 8 ontvang 120 toekennings, gr 9 ontvang 170, graad 10 ontvang 104 en graad 11 ontvang 101 toekennings. VIr die aand het leerders 495 toekennings ontvang.

Mag die oes geil wees in 2019!

Lourierfunksie 2019
Jacki Roos, Janco von Ronge, Murangi SIthari en Joey Vorster
Lourierfunksie
Mnr Theunes van Staden met sy leerder Steyn van Staden, wat die beste IGO leerder in die Waterbergdistrik was vir die gr 12 eind-eksamen 2018
Eksamens / Exams