Hoerskool Ellisras
Kalender / Calendar

EERSTE KWARTAAL/FIRST TERM : 2020

6-10/1/20

Dirigente-oefening /Cheerleader practice

13/1/20

Skole open: personeel / Schools open: teachers

14/1/20

Registrasiedag / Registration day

Woe/Wed
15/1/20
DAG A

Skole open: leerders/ Schools open: learners
Atletiekspanindeling / Athletics team arrangement
Interhoërsang-indeling / Inter high singing arrangement
Gr 8 konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Dirigente-ouervergadering / Cheerleader parents’ meeting

Do/Thu
16/1/20
DAG B

Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening /16:00-19:00/ Cheerleader practice
Gr 8-sokkie @ 18:00

Vr/Fri
17/1/20
DAG C

 

Interhuisatletiek / Inter house athletics (07:30 – 16:00)

Ma/Mon
20/1/20
DAG D

Leesperiode /Reading period
Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Di/Tue
21/1/20
DAG E

Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Wo/Wed
22/1/20
DAG F

Interhuis swemgala / 07:30 – 16:00 / Inter house gala
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice

 

Do/Thu
23/1/20
DAG A

Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice
Gr 8 oueraand / 18:00 / Gr 8 Parents’ Evening

Vr/Fri
24/1/20
DAG B

Gr 12 Toerisme-uitstappie @ Magoebaskloof
Atletiek: Vriendskaplike byeenkoms (weg) /14:00-21:00 /  Athletics: Friendly meeting (away) @ …?

Ma/Mon
27/1/20
DAG C

Leesperiode /Reading period
Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Di/Tue
28/1/20
DAG D

Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

 

Wo/Wed
29/1/20
DAG E

14:15 Skaakoefening / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice
Lourierfunksie: Gr 8-11 (2019) Akademie & swem / 18:00 /  Award Ceremony: Gr 8-11 (2019) Academic and swim awards

 

Do/Thu
30/1/20
DAG F

Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Rekeningkunde-entrepreneursdag & Brendan Peyper / 15:00 / Accounting Entrepreneurs day

Vr/Fri
31/1/20
DAG A

Gr 10-toerisme-uitstappie / Tourism outing
ATKV-redenaars & debat inskrywings sluit
Atletiek: Vriendskaplike byeenkoms /@PHS 14:00-21:00 / Athletics friendly meeting

Ma/Mon
3/2/20
DAG B

Leesperiode /Reading period
Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Di/Tue
4/2/20
DAG C

Geskeduleerde toetse begin / Scheduled tests start
Gr 8-konsertoefening /14:00-15:00 /Gr 8 Concert practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Wo/Wed
5/2/20
DAG D

Leesperiode /Reading period
Gr 8-konsert kleedrepetisie /14:00 /Gr 8 Concert dress rehearsal
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice

Do/Thu
6/2/20
DAG E

Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice
Gr 8-konsert / 18:00 / Gr 8 concert

Vr/Fri
7/2/20
DAG F

Saalopening: Gr 8-inklok / Assembly: Gr 8 clock-in
RTT- & IT-uitstappie / CAT & IT-outing
Atletiek: vriendskaplike byeenkoms (weg)/@ Brits 14:00-21:00 / Athletics: friendly meeting (away)

Ma/Mon
10/2/20
DAG A

Leesperiode /Reading period
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Di/Tue
11/2/20
DAG B

Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Wo/Wed
12/2/20
DAG C

Leesperiode /Reading period
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiek: uitnodigingsbyeenkoms @ Tukkies

Do/Thu
13/2/20
DAG D

Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice
Valentynsbal / Valentines Ball

Vr/Fri
14/2/20
DAG E

Atletiek: Vriendskaplik vs Oos Moot (?) (14:00-21:00

Sat
15/2/20

Boogskiet / @ Lep. Primary / Archery

Ma/Mon
17/2/20
DAG F

Leesperiode /Reading period
Gr 11 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice
Gr 12-oueraand / 18:00 / Gr 12 Parents’ evening

Di/Tue
18/2/20
DAG A

Gr 11 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Wo/Wed
19/2/20
DAG B

Leesperiode /Reading period
Gr 11 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice

Do/Thu
20/2/20
DAG C

Gr12: TUKS-besoek /Visit from TUKS
Gr 11 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Vr/Fri
21/2/20
DAG D

Gr 12 VB handig PAT in / GR 12CS hand in PAT
Gr 11 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc

Sat
22/2/20

Gholfdag / Golf day

Ma/Mon
24/2/20
DAG E

Geesvang : Time Travel 60’s
Leesperiode /Reading period
Gr 12 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Di/Tue
25/2/20
DAG F

Geesvang : Time Travel 70’s
Gr 12 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Wo/Wed
26/2/20
DAG A

Geesvang : Time Travel 80’s
Leesperiode /Reading period
Gr 12 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Interhoër-sangers oefen / 14:00-16:00 / Inter high singers practise
Skaakoefening / 14:15  / Chess practice
Dirigente-oefening / 16:00-19:00 / Cheerleader practice
Geesvangsokkie & ‘Big Brag’ 17:30-22:00

Do/Thu
27/2/20
DAG B

Geesvang : Time Travel 90’s
Dirigente vertrek na Nylstroom
Gr 12 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc
Atletiekoefening / 15:30-17:00 /Athletics practice

Vr/Fri
28/2/20
DAG C

Geesvang : Time Travel 2000’s
Saalopening /Assembly
Gr 12 Fis.Wet. Pr eksamen / 14:00/ Phys.Sc

Sat
29/2/20

Interhoër / @ Nylstroom / Inter High
Boogskiet / @ W.Berg Academy / Archery

So/Sun
1/3/20

MTB: @ LouisTrichardt

Ma/Mon
2/3/20
DAG D

Leesperiode /Reading period
Gr 12 Fis.Wet. pr eksamen / 14:00-16:00 / Gr12 Phys.Sc. pr. exam
Wintersportoefening

Di/Tue
3/3/20
DAG E

Wintersportoefening
ATKV-redenaars interhuis

Wo/Wed
4/3/20
DAG F

Leesperiode /Reading period
Toneeloudisies / 14:00 / Drama auditions
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Gr 12 RTT-eksamen / 14:00-16:00 / CAT exam 

Do/Thu
5/3/20
DAG A

Wintersportoefening
Gr 12 wisk toets /14:00-16:00 / Maths test

Vr/Fri
6/3/20
DAG B

 

Sat
7/3/20

Rugby: EHS vs Witteberg tuis/home
MTB: Munnik Meerkat @ Tzaneen

Ma/Mon
9/3/20
DAG C

Leesperiode /Reading period
Wintersportoefening

Di/Tue
10/3/20
DAG D

Wintersportoefening

Wo/Wed
11/3/20
DAG E

Leesperiode /Reading period
Toneeloefening / 14:00 / Drama practice
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Gr 12 IT-eksamen / 14:00-16:00 / IT exam

Do/Thu
12/3/20
DAG F

Wintersportoefening

Vr/Fri
13/3/20
DAG A

 

Sat
14/3/20

Rugby: EHS vs Affies weg @ Pta away
Boogskiet / @ EHS / Archery

Ma/Mon
16/3/20
DAG B

Leesperiode /Reading period
Wintersportoefening

Di/Tue
17/3/20
DAG C

Wintersportoefening
ATKV-debat: Sr Interhuis

Wo/Wed
18/3/20
DAG D

Leesperiode /Reading period
Toneeloefening / 14:00 / Drama practice
14:15 Skaakoefening / Chess practice
Netbal Distriksuitdunne: o/14, o/15, o/18 en Waterberg-skeidsregter eksamen / District trials u/14, u/15, u/18 and Waterberg umpire exam

Do/Thu
19/3/20
DAG E

Wintersportoefening
ATKV-debat: Jr Interhuis
LAN-aand /LAN evening

Vr/Fri
20/3/20
DAG F

Saalopening /Assembly
Proefrapporte / Prelim reports
Skole sluit / Schools close

23-28/3

O/16 rugbytoer @ HHS

27-30/3

Netbaltoer / Camp discovery / Netball tour

28/3/20

MTB @ Waterberg (Vaalwater)

29/3/20

 

31/3/20

Skole heropen / School re-open