Hoerskool Ellisras
Inskrywing / Application

Alle inskrywings word deur die administratiewe kantoor hanteer.

 

Kontak ons gerus.

Tel: 014 763 2104/5

Epos: admin@rassies.com

 

All applications are handled by the administrative office.


Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104

Email: admin@rassies.com

application
Skoolgeld / School Fees

Skoolgeld: 2019

• R18 400 per leerder
• 8 Januarie 2019: R1800
• Maandeliks R1660 (10 maande tot 7 Nov.)
• Gr 8 & 9: eenmalig R200 vir IKT
• Gr 10-12: VB – R400
• RTT/IT R550
• Gr 8-12: verpligte skooldagboek R40

School Fees: 2019

• R18 400 per learner
• 8 January 2019: R1800
• Monthly R1660 (10 months to 7 Nov.)
• Gr 8 & 9: once-off R200 (for ICT)
• Gr 10-12: CS – R400
• CAT/IT R550
• Gr 8-12: compulsory school diary: R40

Kontak die skool se finansieskantoor in verband met enige inligting rakende skoolgeld. / Contact the school's finance office for any information regarding school fees

Tel: 014 763 2104/5
Epos: admin@rassies.com

Payment
Nuusbriewe / Newsletters

Nuusbriewe word aan leerlinge beskikbaargestel. Die nuusbrief bevat alle relevante inligting aangaande gebeure rakende die skool. Maak asseblief seker dat u die nuusbrief ontvang. Die nuuste nuusbrief kan afgelaai word deur op "Laai Af" te kliek.

 

 

Newsletters are provided to pupils. The newsletter contains all relevant information about school events. Please make sure you receive the newsletter. The latest newsletter can be downloaded by clicking "Download".