Hoerskool Ellisras
Koshuis / Hostel

Aansoek om toelating tot die koshuis vir 2019 moet teen 28 September 2018 ingehandig wees by die skool kantoor.

Inskrywingsvorms is ook by Mev. S. Richards beskikbaar by die finansies-kantoor of u kan die nodige vorms aflaai deur om op die "Laai Af" knoppie te kliek.

Koshuisgelde vir 2019: R 24 700 p.j.

Kwartaal 1 – R 6300
Kwartaal 2 – R 6300
Kwartaal 3 – R 6300
Kwartaal 4: R 5800

 

Kontak ons gerus.

Tel: 014 763 2104/5 • Epos: admin@rassies.com

Laai Af

Application for admission to the hostel for 2019 must by hannded in to the school office by 28 September 2018.

Enrollment forms are with Mrs. S. Richards in the finance office or you can download the necessary forms by clicking on the "Download" button.

Hostel fees for 2019: R 24 700 p.y.

Term 1 – R 6300
Term 2 – R 6300
Term 3 – R 6300
Term 4: R 5800

 

Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104 • Email: admin@rassies.com

Downlaod

Koshuiskomitee vir 2019

Koshuiskomitee