Aansoek om toelating tot die koshuis vir 2018 moet voor of op 15 September 2017 14:00 geskied.

 

Huidige koshuisleerders moet ook weer aansoek doen om toelating tot die koshuis te ontvang vir 2018.

 

Inskrywingsvorms is by Mev. S. Richards beskikbaar by die finansies-kantoor of u kan die nodige vorms aflaai deur om op die "Laai Af" knoppie aan regterkant te kliek.

Laai Af

 INSKRYWING

© Copyright 2017 EHS | All Rights Reserved

Designed by