In 1896 is die heel eerste skool op Ellisras, toe Waterkloof genoem, begin.

Dit was 'n rietgeboutjie op die presiese plek waar die Palmpark Hotel vandag staan. Hierdie skool het mettertyd doodgeloop weens die moeilike omstandighede van daardie tyd — maar in 1934 ontstaan 'n "tweemanskooltjie", die Waterkloof Skool, ongeveer 400 m suid van Ellisras Hotel. Hierdie skool het tot by standerd ses gegaan.

 

Die inskrywingsyfer het vinnig gestyg en 'n hout- en sinkklaskamer, asook 'n tentlokaal, is opgerig. In Januarie 1942 begin die skool met 'n leerlingtal van 105. Alles het net vlot begin verloop, toe 'n groot storm losbars en die tentlokaal wegwaai.

In Julie 1947 kom die Waterkloof se Sentrale Skool tot stand wat ook net tot standerd ses gaan. Dit is die huidige Ellisras Laerskool. Op 18 Julie 1952 vergader die skool-komitee van bogenoemde skool om die moontlikheid van "Middelbare Onderwys" te bespreek, en in 1958 word hierdie ideaal verwesenlik en staan die

skool bekend as Waterkloof Groep II Skool.

 

In 1962 matrikuleer die eerste 21 leerlinge op Ellisras. In 1964 verdeel die skool in Ellisras Hoërskool en Ellisras Laerskool, met 'n gesamentlike inskrywingsgetal van 363. In 1965 word JP de Beer as waarnemende hoof aangestel. Intussen is die Hoërskool se geboue vanaf 1 Mei 1963 deur Capital Construction gebou. Met die opening van die skole in Januarie 1966, is die geboue voltooi en die skool kon betrek word. JP de Beer word aangestel as hoof. In Januarie 1969 word PJC van Dyk die volgende hoof en word daar begin met die intensiewe beywering vir sportvelde.

 

Gedurende 1980 word aangekondig dat die destydse Evkom 'n kragsentrale by Ellisras gaan oprig. Daar word met groot verwagting na die nuwe ontwikkeling uitgesien. In Augustus 1981 word daar goed gevorder met die aanbou van huise vir Evkom-werkers. 'n Merkbare tendens is konstante tot stygende getalle — vir Augustus is 360 leerlinge 'n duidelike styging. Vandag staan Ellisras Hoërskool onder leiding van mnr. Louis Campbell en spog die skool met verskeie prestasies op plaaslike, provinsiale

en nasionale gebied.

Ons Erekode

Aan God en Sy Woord alleen, gee ons die

ereplek in ons skool en in ons lewe.

Ons is lojaal teenoor ons volk, taal en tradisie.

 

Ons is lojaal teenoor ons skool: ons werk vir die goeie naam en eer van ons skool. Ons wil so lewe dat ons liggaamlik en geestelik rein is,

getrou aan die eise van ons gewete.

 

Ons eer en respekteer ons ouers en onderwysers.

Ons aanvaar alle gesag wat oor ons aangestel is.

Ons strewe daarna om ten alle tye

eerlik en opreg te wees.

 

Ons is gereed om altyd te dien.

Ons wil hoflik en vriendelik teenoor almal optree.

Ons gebruik ons Godgegewe talent en

doen elke taak asof vir die Here self.

Ons strewe is na die ewige, nie na die tydelike nie.

Ons woord is ons eer.

Uit Die Hoof Se Kantoor

A hearty word of welcome to Hoërskool Ellisras, Parents and Friends of our school

 

The third term is a very exciting term especially due to the Preparatory Exams of the grade 12 learners that will begin on the 21 of August. We urge parents to support their children in every way possible, seeing that the exam is an integral part of preparation for the end exam.

 

Ons skool is ook ernstig besig met voorbereidings vir 2018 se Interhoër, gesien in die lig dat ons die gasheerskool is. As daar nog enige ouer of vriend van Hoërskool Ellisras is wat in enige vorm bydrae kan maak sal ons dit hoog op prys stel.

 

We still aim to make Hoërskool Ellisras an institution of pride and therefore request parents to assist with discipline and motivation of learners to strive for the best in everything they attempt.

 

Bowenal vertrou ons dat ons Hemelse Vader vir ons die weg sal aandui, ons sal vergesel en krag en moed gee vir wat ook al op ons pad mag kom.

Mag hierdie kwartaal tot almal se heil en seën wees.

Nils Meiring

© Copyright 2017 EHS | All Rights Reserved

Designed by