In 1896 is die heel eerste skool op Ellisras, toe Waterkloof genoem, begin.

Dit was 'n rietgeboutjie op die presiese plek waar die Palmpark Hotel vandag staan. Hierdie skool het mettertyd doodgeloop weens die moeilike omstandighede van daardie tyd — maar in 1934 ontstaan 'n "tweemanskooltjie", die Waterkloof Skool, ongeveer 400 m suid van Ellisras Hotel. Hierdie skool het tot by standerd ses gegaan.

 

Die inskrywingsyfer het vinnig gestyg en 'n hout- en sinkklaskamer, asook 'n tentlokaal, is opgerig. In Januarie 1942 begin die skool met 'n leerlingtal van 105. Alles het net vlot begin verloop, toe 'n groot storm losbars en die tentlokaal wegwaai.

In Julie 1947 kom die Waterkloof se Sentrale Skool tot stand wat ook net tot standerd ses gaan. Dit is die huidige Ellisras Laerskool. Op 18 Julie 1952 vergader die skool-komitee van bogenoemde skool om die moontlikheid van "Middelbare Onderwys" te bespreek, en in 1958 word hierdie ideaal verwesenlik en staan die

skool bekend as Waterkloof Groep II Skool.

 

In 1962 matrikuleer die eerste 21 leerlinge op Ellisras. In 1964 verdeel die skool in Ellisras Hoërskool en Ellisras Laerskool, met 'n gesamentlike inskrywingsgetal van 363. In 1965 word JP de Beer as waarnemende hoof aangestel. Intussen is die Hoërskool se geboue vanaf 1 Mei 1963 deur Capital Construction gebou. Met die opening van die skole in Januarie 1966, is die geboue voltooi en die skool kon betrek word. JP de Beer word aangestel as hoof. In Januarie 1969 word PJC van Dyk die volgende hoof en word daar begin met die intensiewe beywering vir sportvelde.

 

Gedurende 1980 word aangekondig dat die destydse Evkom 'n kragsentrale by Ellisras gaan oprig. Daar word met groot verwagting na die nuwe ontwikkeling uitgesien. In Augustus 1981 word daar goed gevorder met die aanbou van huise vir Evkom-werkers. 'n Merkbare tendens is konstante tot stygende getalle — vir Augustus is 360 leerlinge 'n duidelike styging. Vandag staan Ellisras Hoërskool onder leiding van mnr. Louis Campbell en spog die skool met verskeie prestasies op plaaslike, provinsiale

en nasionale gebied.

Ons Erekode

Aan God en Sy Woord alleen, gee ons die

ereplek in ons skool en in ons lewe.

Ons is lojaal teenoor ons volk, taal en tradisie.

 

Ons is lojaal teenoor ons skool: ons werk vir die goeie naam en eer van ons skool. Ons wil so lewe dat ons liggaamlik en geestelik rein is,

getrou aan die eise van ons gewete.

 

Ons eer en respekteer ons ouers en onderwysers.

Ons aanvaar alle gesag wat oor ons aangestel is.

Ons strewe daarna om ten alle tye

eerlik en opreg te wees.

 

Ons is gereed om altyd te dien.

Ons wil hoflik en vriendelik teenoor almal optree.

Ons gebruik ons Godgegewe talent en

doen elke taak asof vir die Here self.

Ons strewe is na die ewige, nie na die tydelike nie.

Ons woord is ons eer.

Uit Die Hoof Se Kantoor

Ons is trots op ons nuwe hoof Mnr. Adriaan Joubert.

 

Op 5 Maart was hy reeds op sy pos en gereed om Hoërskool Ellisras na groot hoogtes te lei.

 

Mnr. Joubert sê sy groot doelwit is om te sien dat Hoërskool Ellisras op alle terreine

die top-kompeterende skool in Limpopo word. Dit sluit akademie, sport en kultuur in.

 

Sy  tweede doelwit is om die gemeenskap te dien en om daartoe by te dra dat wanneer 'n kind matrikuleer aan Hoërskool Ellisras, daardie kind weerbaar en lewensgereed is vir die wêreld daar buite. Mnr. Joubert sê dat ons jongmense in 'n baie uitdagende tyd grootword en leef waar die samelewing groot eise stel.

 

Die onderwys is Mnr. Joubert se passie. Hy kom self uit 'n onderwys-huis uit en dit is die een beroep waar hy meen 'n mens in 'n positiewe omgewing met mense werk. Mnr. Joubert beskou die onderwys as 'n opbouende beroep waar 'n verskil in mense se lewens gemaak kan word.

 

Vir hom is balans baie noodsaaklik in alles wat 'n mens aanpak. Hy sal graag wil sien dat Hoërskool Ellisras se leerders gebalanseerde mense is wat deelneem aan alle aktiwiteite.

 

Mnr. Joubert glo in 'n oop-deur-beleid en moedig die leerders aan om met hom te praat. Hy is opgewonde en passievol om sy doelwitte te bereik.

Mnr. Adriaan Joubert

© Copyright 2017 EHS | All Rights Reserved

Designed by