Hoerskool Ellisras
Rassieraad

Komitee Voorsitters en Hoofleiers

Maandag 16 September is Hoërskool Ellisras se Komitee Voorsitters en Hoofleiers aangekondig onder luide toejuiging van die leerders.

JP van Staden is Voorsitter van die Sosiale Komitee, Annika de Klerk Kultuur, Tiaan Malan Sport, Anzelle Vermaak Bemarking, Murangi Sithari Akademie en Janco Lotter Dissipline.

The head boy and girl are JP van Staden and Murangi Sithari. Hoërskool Ellisras is extremely proud of an extremely, capable leadership corpse seeing that these learner take part in almost all different activities offered by the school and are hence excellent examples to the learners of our school. May you be equipped with strength and wisdom to generate a glorious year!

Workshop

Rassieraad 2020

RASSIERAAD 2020 – DOGTERS

De Klerk, Anika
Heyneke, Leandri
Joseph, Kayla
Kwata, Motlatjo
Masikhwa, Murangi
Metlae, Miriam
Modimola, Khomotso
Moshokoa, Mosa
Nel, Bianca
Roos, Ina-Mari
Sithari, Murangi
Smith, Bianca
Venter, Jandri
Vermaak, Anzelle

RASSIERAAD 2020 – SEUNS

Basson, Ruan
De Beer, Tokkie
Grieshaber, Nelius
Johnson, Lawrence
Lekaka, Tebatso
Lӧtter, Janco
Makgae, Elias
Malan, Tiaan
Matlogo, Petrus
Mawila, Lethabo
McDonald, Kyle
Mynhardt, Enzo
Van Heerden, Dries
Van Staden, JP

Skaak 2019

Rassieraad 2019

Rassieraad

Joey Vorster

Presidente/President

Rassieraad

Christian Young

(Presidente/President)

Rassieraad

Pabalelo Makgamatha

Vise/Vice President

Rassieraad

Menno Glas

Vise/Vice President

Rassieraad

Leandri van Deventer

Vise/Vice President

Rassieraad

Ikho Kweba

Vise/Vice President

Rassieraad

Niel Steenkamp

Rassieraad

Annerijke Diplock

Rassieraad

Steven Verwey

Rassieraad

Clarise Kritzinger

Rassieraad

Safdar Williams

Rassieraad

Rianza Gouws

Rassieraad

Conrad Prinsloo

Rassieraad

Dimakatso Thulare

Rassieraad

Nico Snyman

Rassieraad

Gopolang Mokgothu

Rassieraad

Adam Modise

Rassieraad

Bongi Leola

Rassieraad

Stefan Scholtz

Rassieraad

Mahudi Tselan

Rassieraad

Henrico Gouws

Rassieraad

Dionne Viviers

Rassieraad

Terrence Ramoroka

Rassieraad

Hazel Buthane

Rassieraad

Stefani Heystek

Rassieraad

Tumelo Ngoepe

Rassieraad

Jarred Grovers

Presidente 2019 : Joey Vorster en Christiaan Young

Portefeuljevoorsitters: Ikho Kweba (Culture), Liandri van Deventer (Dissipline), Christiaan Young (president) , mnr Adriaan Joubert (hoof), Joey Vorster (President), Pabalelo Makgamatha (Sport), Menno Glas (Bemarking)

Boodskap van hoofleiers

 

Dit wat ek en jy vandag is en die dinge wat ons al bereik het in ons lewe, is absoluut seëninge en genade van ons liewe Vader. Sonder Hom sal dinge nie moontlik wees nie.

My boodskap aan Hoërskool Ellisras is dat elke onderwyser en leerder elke uitdaging en besluit met goeie oordeelsvermoë sal hanteer. Wanneer dit onmoontlik lyk, tyd te gebruik en die Here vir hulp vra. Wees dapper en tree met integriteit op. Pak jou take met passie en energie aan om sodoende 'n positiewe verskil te maak.

By EHS word dinge deeglik gedoen en dit verg baie harde werk en beplanning. Die skool is betrokke en ondersteunend.

Of dit jou eerste of laaste jaar in Ellisras is, moet nooit ophou droom oor wat jy wil bereik nie. Wees 'n dromer... droom groot! Want wat ek in lewe geleer het is dat: Wanneer jou drome jou nie bang maak nie is jou droom nie n droom nie. Geniet elke oomblik van sekonde as 'n Rassie, neem deel en maak kosbare herinneringe.

 

What you and I are today and the things we have already achieved in our lives are absolute blessings from our dear Father. Without Him, things will not be possible.

My message to Ellisras High School is that I hope every teacher and learner will handle every challenge and decision with good judgment. When it seems impossible, use time and ask for help from the Lord. Be brave and act with integrity. Take on your tasks with passion and energy to make a positive difference.

At EHS things are done well and it takes a lot of hard work and planning. The school is involved and supportive.

Whether it's your first or last year in Ellisras, never stop dreaming about what you want to achieve. Be a dreamer ... dream big! Because what I learned in life is that: When your dreams do not frighten you, your dream is not a dream. Enjoy every moment of being a Rassie, take part and make precious memories.

Hoof
Hoof