Hoerskool Ellisras
Ons Trots / Our Pride

Derde cum laude vir oud Rassie

sports

Jané McAlpine, née Peens, behaal haar Meestersgraad in Chemiese Ingenieurswese met lof aan die Universiteit van Pretoria met haar verhandeling getiteld: “Pb(II)-Removal from water using micro-organisms naturally evolved to tolerate Pb(II)-toxicity”. Jané het in 2012 by Hoërskool Ellisras gematrikuleer, met die aanvang van haar studies aan die Universiteit van Pretoria in 2013. Sy het haar Chemiese Ingenieurswese graad in 2016 en haar Honneurs in Chemiese Ingenieurswese in 2017 voltooi, beide met lof. Sy vestig haar tans in Ellisras waar sy by Exxaro Grootegeluk myn werk. Jané is dankbaar vir die beurse vanaf Exxaro wat dit moontlik gemaak het om te studeer en skryf alle sukses aan die Here toe vir geleenthede, talente en genade.

Oudleerders EHS verwerf Meestersgrade

Drie Oud-leerders van Hoërskool Ellisras (matriek 2012) het onlangs hulle Meestersgrade by die NWU ontvang.

Franciska de Beer het haar meesters gedoen in Pharmaseutiese Chemie en met onderskeiding geslaag. Haar Meesters was getiteld: “Evaluation of selected dye compounds as inhibitors of monoamine oxidase” en haar studieleiers was Professors A en JP Petzer. Franciska is een van 5 studente in hierdie Pharmaseutiese rigting. Sy werk tans haar intern aptekersjaar in Pretoria.

Sarika du Plessis verwerf haar meesters in Farmaseutika en haar skripsie is getiteld: “The effects of selected supplements on drug intestinal epithelial permeation”. Haar studieleiers was Prof JD Steyn en JH Hamman. Sarika is een van 15 studente in hierdie Pharmaseutiese rigting. Sarika is ook tans besig met haar intern aptekersjaar.

William Shaw verwerf sy Meestersgraad in Meganiese Ingenieurswese. Sy skripsie is getiteld: ‘Analysing mine energy management considering utility demand.’ Sy studieleier was Dr JH Marais. William was een van 19 studente in hierdie rigting. William is tans werksaam in Pretoria.

Klas(se) van 2018!

Rolprentsterre

Die leerders en personeel van Hoërskool Ellisras het uitsonderlik presteer gedurende 2018.
Die matriekklas van 2018 behaal ‘n slaagsyfer van 95,3%, en 76 leerders kry universiteitsvrystelling.
Die Top 10-presteerders van die skool is as volg:


1. Carli Liversage – 86,6 % en 6 A’s
2. Marnique Gadda – 86,3% en 5 A’s
3. Anri Spammer – 83%en 6 A’s
4. Dionette Viljoen – 79,3% en 4 A’s
5. Henja Glas -77% en 3 A’s
6. Noluthando Jiyane – 74,5% en 4 A’s
7. Erik van der Walt – 72% en 1 A
8. Sabrina Nortje – 71,6% en 2 A’s
9. MC Pitout – 70,9% en 2 A’s
10. Robert Wallis – 70,7% en 2 A’s

Nie alleen het hierdie leerders uitgestaan by die skool nie, maar vir die tweede agtereenvolgende jaar behaal ’n leerder van Hoërskool Ellisras die beste prestasie in Wiskunde in die Waterberg- en Mogalakwena distrikte, naamlik Carli Liversage (93%) wat die titel oorneem by Cherante Snyman (Klas van 2017). Verder behaal Carli ook die beste prestasie in Rekeningkunde (97%) in hierdie distrikte. Met hierdie prestasies is sy dan ook die algehele beste presteerder in Waterberg/Mogalakwena. Carli gaan vanjaar Veeartsenykunde studeer by die Universiteit van Pretoria. 

Rolprentsterre

Marnique Gadda behaal die algehele derde plek en is die beste presteerder in Lewenswetenskap (90%) en RTT (96%). Dit is egter nie al nie; met haar 96% is sy ook die beste RTT-leeder in die ganse Limpopo Provinsie. Dit is die derde maal in 5 jaar dat ‘n leerder van die skool hierdie prestasie behaal. Marnique begin vanjaar haar mediese studies by die Universiteit van Pretoria.

Rolprentsterre

Steyn van Staden word bekroon as die beste presteerder in IGO in Waterberg/Mogalakwena (91%).

Twee vakonderwysers behaal ook besondere prestasies. Mev Sarette Le Roux word aangewys as die beste Fisiese Wetenskaponderwyser in Waterberg/Mogalakwena en mev Tebogo Ramogama as die beste Sepedi-onderwyser in die Lephalale ‘cluster’.

Die res van die skool het ook nie teruggestaan nie. Die beste presteerder in Gr 11, was Joey Vorster met ‘n gemiddeld van 86,7% en in Gr 10, Murangi Sithari met 89,3%. In die juniorgrade is Janco von Ronge die beste Gr 9-leerder met ‘n gemiddeld van 91,8% en Jacki Roos die beste Gr 8-leerder met 86,7%. Hierdie leerders het elk ‘n trofee ontvang tydens die skool se jaarlikse Lourierfunksie, oorhandig deur Mev Michelle Kukard, verteenwoordiger van EXXARO wat die trofee geskenk het.

Ons sien met groot afwagting uit na die akademiese uitslae van 2019!

Class(es) of 2018!

Rolprentsterre

The learners and teachers of Hoërskool Ellisras have achieved spectacular results during 2018.
The matric class of 2018 achieved a pass rate of 95,3%, and 76 learners received university exemption.
The Top 10 achievers of the school were as follows: 


1. Carli Liversage – 86,6 % and 6 A’s
2. Marnique Gadda – 86,3% and 5 A’s
3. Anri Spammer – 83% and 6 A’s
4. Dionette Viljoen – 79,3% and 4 A’s
5. Henja Glas -77% and 3 A’s
6. Noluthando Jiyane – 74,5% and 4 A’s
7. Erik van der Walt – 72% and 1 A
8. Sabrina Nortje – 71,6% and 2 A’s
9. MC Pitout – 70,9% and 2 A’s
10. Robert Wallis – 70,7% and 2 A’s

Not only did these learners catch the limelight at school, but for the second consecutive year a learner of Hoërskool Ellisras was announced  the best achiever in Maths in the Waterberg and Mogalakwena districts, namely Carli Liversage (93%) who took over the title from Cherante Snyman (Class of 2017). Furthermore,  Carli also achieved the highest marks in Accounting (97%) in these districts. With this achievement se became the number one, overall achiever in Waterberg/Mogalakwena. Carli will start her Veterinary studies at the University of Pretoria this year.

Rolprentsterre

Marnique Gadda became the third best overall achiever and also the best achiever in Life Science (90%) and CAT (96%). But that is not all; with her 96% she was also the best overall achiever in the subject in the entire Limpopo Province.  It is the third time in five years that a learner of our school reaches this achievement. Marnique will study medicine at the University of Pretoria this year.

Rolprentsterre

Steyn van Staden was named as the best achiever in EGD in Waterberg/Mogalakwena (91%).

Two subject teachers were also honoured. Me Sarette Le Roux is named the best Physical Science teacher in Waterberg/Mogalakwena and me Tebogo Ramogama as the best Sepedi teacher in the Lephalale cluster.

The rest of the school also did very well. The best achiever in Gr 11, was Joey Vorster with an average of 86,7%  and in Gr 10, Murangi Sithari with 89,3%. In the junior phase, Janco von Ronge was the best Gr 9 learner with an average of 91,8% and Jacki Roos the best Gr 8 learner with 86,7%. These learners each received a trophy, presented to them by Me Michelle Kukard, representative of EXXARO who donated the trophy.  
We look forward with great expectations to the academic results of 2019!

Virseker beker finaal

Die Virseker beker finaal was presies die 50ste wedstryd wat die seuns oor ‘n drie jaar tydperk gespeel het. Uit die 50 wedstryde wen hulle 44 vir ‘n wenpersentasie van 88%. In die 3 jaar tydperk verower hulle 2 Limpopo kampioenskappe, 1 Hansieweek troffee, en is twee keer die wenners van die gesogte Virseker beker. Ons spog ook met 4 provinsiale spelers die jaar: Janco Lotter, Elmo van Rooyen( altwee oud Bossies) en Tiaan Malan en Tokkie de Beer( Altwee oud Rassies.)

0/14 16 gespeel 16 gewen 0 verloor punte vir 591 punte teen 114
0/15 16 gespeel 13 gewen 3 verloor punte vir 472 punte teen 101
0/16 18 gespeel 15 gewen 3 verloor punte vir 495 punte teen 302
In totaal teken ons oor die 3 jaar 1558 punte aan en staan 517 af wat ons dan ‘n gemiddelde wedstryd telling gee van 31 - 10

Grootste oorwinning: Gerrit Maritz 2017 – 100-0
Grootste nederlaag: Ben Vorster 2018 - 5-50

Top 5 puntemakers oor die drie jaar:
Ruan Basson – 422
JP van Staden – 205
Janco Lotter - 205
Tokkie de Beer - 194
Thinus vd Westhuizen - 75

sports

Dallas Rugbyspan

sports

Hoërskool Ellisras is so baie trots op 7 spelers wat gekies is vir ‘n sewes rugbyspan wat oorsee toer na Dallas Texas 25 Junie tot 4 Julie. Die keurders het spelers geidentifiseer tydens die Hansieweek en daarna genooi vir proewe by twee verdere geleenthede gespeel in Pretoria op Toutrekpark. Een span word die Goue Span genoem word is Hannes Pretorius, Steyn van Staden, Brent Oberholzer en Xander du Plessis wat dit gemaak het. Die Silwerspan lede is Marko de Beer, Enrico Gouws en Jaco Strauss.

Dit bewys net weer eens ons leerders wat ver van alles bly hier in die bos het goue geleenthede vir die een wat wil en die talent beoefen.

Limpopo netbalproewe

Culture

Deonè Barnard en Charlize du Plessis (o/14) van Hoërskool Ellisras het deelgeneem aan Limpopo netbalproewe 7 Mei te PHS in Polokwane. Ons is so baie trots om te sê Deonè en Charlize is beide gekies vir die Limpopo skolenetbalspan wat aan die SA’s gaan deelneem later hierdie kwartaal.

Die senior netbalproewe is nog aan die gang.

Distrikprysuitdeling

Academics

Vrydag 2 Februarie is Hoërskool Ellisras genooi na ‘n Distrikprysuitdeling in Ga Seleka. Tydens hierdie funksie is Hoërskool Ellisras aangewys as die skool nommer een in die distrik. Ons skool behaal ook die hoogste Bachelors- en onderskeidingspersentasies.

15 Personeellede word aangewys as die beste in hulle vakke in die distrik: S le Roux Physical Sciences, A Gerber Afrikaans Eerste Addisionele Taal, M Diplock Consumer Studies, M Pitout Toerisme, C van Staden Visual Arts, P Pretorius Accounting, S Heath Afrikaans Huistaal, R Coetzee Geografie, F de Beer English Home Language, A Wessels English First Additional Language, D Grobler Electrical Technology, J Heysteck Information Technology, C Bindeman Maths Literacy, T Ramogama Sepedi Home Language en J Heysteck is ook die SA Sams Kampioen (Rekenaarpunte). In die personeelkamer het hy die personeel hartlik bedank vir uitstekende samewerking waarsonder die toekenning nie moontlik kon wees nie. Hy sien die toekenning as die personeel s’n.

Leerders wat beloon is, is: Gr 12, Cherantè Snyman Top Leerder in die distrik en wen ‘n laptop en trofee, Phillip van Wyk nommer 2 en wen ‘n laptop, Jan Warren nommer 4 en Marlien van Vuuren is nommer 5. In gr 11 is M Gadda die beste leerder met English FAL 83%, Life Sciences 90% en Physical Sciences 96%. Carli LIversage is nommer 2 met WIskunde 85%, Accounting 91% and Physical Sciences 96%. Tanita Strydom is nommer 3 met Business Studies 78% en Geography 73%. In graad 10 is Joey Vorster die beste leerder in die distrik met Accounting 91%, Maths 93% and Physical Sciences 86% en wen ‘n laptop. Muruscke Robbertze is die beste leerder in Besigheidstudies 71%, Roelien van Vuuren is die beste leerder in English First Additional Language, Lehandi Warren is die beste leerder in Geografie 82% en Brigdette Mokgosana is the best learner in Life Sciences 86%.

Dit is verblydend om te sien dat leerders nie net in graad 12 beloon word nie maar ook per vak in die ander grade. Beloning dien as aansporing en dra die boodskap uit dat harde werk en toewyding sukses beteken. ‘n Wyseman het gesê as jy die oseaan wil deurkruis sal dit nie help om maar net vir die water te staan en kyk van die strand af nie!