Hoerskool Ellisras
Gr 12 E-klaskamer / E-classroomVraelys / Survey

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Mindset TV on DStv Channel 319

Wiskunde

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Argiefwerk

Maths

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Archived work

Tegniese Wiskunde

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Technical Maths

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Fisiese Wetenskap

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Physical Science

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Lewenswetenskap

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

22 Mei
Reaksie op die omgewing - Notas Memo

Mitose
Reaksie op die omgewing - Notas
Genetika - Memo
Weefsels, Selle en Molekulêre Studies
Oog
Oor

Argiefwerk

Life Science

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

22 Mei
Responding to the environment - Notes Memo

Mitosis
Responding to the environment - Notes
Genetics - Memo
Tissues, Cells and Molecular Studies
Eye
Ear

Archived work

Geografie

2 Junie
2 - 5 Junie

27 Mei
Veranderde opsomming

Argiefwerk

Geography

2 June
2 - 5 June

27 May
27 - 29 May

Archived work

Verbruikerstudies

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Argiefwerk

Consumer Studies

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Archived work

Rekeningkunde

Maak seker jy is op die WhatsApp groep saam met jou onderwyser. Indien jy nie is nie, stuur jou naam na 0828795884 sodat jy bygevoeg kan word.

Accounting

Make sure you are on the WhatsApp group with your teacher. If you are not, send your name to 0828795884 so you can be added.

Besigheidstudies

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

5 Mei
Belegging Sekuriteite - Riglyne
Gehalte van Prestasie - Aktiwitei
Gehalte van Prestasie - Riglyne
Gehalte van Prestasie - Memo

Argiefwerk

Business Studies

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

5 May
Investment Securities - Guidelines
Quality of performance - Activity
Quality of performance - Guidelines
Quality of performance - Memo

Archived work

IT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

IT

Follow one of the links below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

RTT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

CAT

Follow one of the links below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

IGO

Goeie dag

Na aanleiding van die COVID-19 pandemie wat die onderwys ook tot stilstand gedwing het, het ons as JPegd besluit om die PowerPoints se aktiveringfooi van R200-00 na ‘n spesiale prys van slegs R99-00 per graad per jaar te verlaag. Hierdie spesiale aanbod is slegs geldig tot 30 April 2020.
Die Gr 8 – 12 PowerPoints behels ‘n stap-vir-stap verduideliking van elke tekening in die JPegd werksboeke. Die leerders wat ons JPegd werksboeke gebruik,  sal baat vind in hierdie moeilike tyd, waar selfstudie onvermydelik is.
Let wel:
· Die JPegd PowerPoints is slegs bruikbaar op Windows en nie Apple rekenaars nie.
· Internet toegang is nodig vir die aflaai van die JPegd program asook die installasie, daarna is geen internet toegang nodig om die program te gebruik nie.
· Die JPegd program sal operasioneel wees vanaf die dag van installasie tot 31 Desember 2020.
· Die koste is verlaag van R200-00 per graad per jaar na slegs R99-00 per graad. Hierdie spesiale aanbod is slegs geldig tot 30 April 2020.
· Indien ‘n graad se PowerPoints aangekoop word, sal slegs EEN Licence key uitgereik word, wat slegs op EEN rekenaar geïnstaleer kan word.
JP Engineering Graphics & Design se PowerPoints kan aanlyn gekoop word vanaf ons webwerf www.jpegd.co.za

Vriendelike groete
JPegd Bestuur

EGD

Good day

Following the COVID-19 pandemic and the subsequent effect on the South African Education System, JPegd is reducing their PowerPoints activation price from R200-00 per grade per year to R99-00 per grade per year. These PowerPoints use step-by-step explanations to teach each drawing in the JPegd workbooks. This special offer will expire on 30 April 2020. The benefit of our PowerPoint explanations is not limited to this unique time of independent learning. It also serves as a great revision tool in preparation for examinations.

Please note the following:
· JPegd PowerPoints are compatible with Windows operating systems only and cannot run on an Apple computer.
· Internet access is needed to download and install the PowerPoints on your computer, after which no internet connection is needed to operate the PowerPoints.
· The JPegd PowerPoints are operational from the date of activation to 31 December 2020.
· The activation cost is reduced from R200-00 per grade per year to R99-00 per grade per year for a limited time. This special offer expires on 30 April 2020.
· The payment of R99-00 will guarantee ONE Licence key that could be used to activate the PowerPoints on ONE computer.

The JP Engineering Graphics and Design PowerPoints are available online at www.jpegd.co.za

Kind regards
JPegd Management

Toerisme

12 Mei
PAT: doen vraag 1 in middel van jou skrif waar ons die vingermerke aangebring het (Nie op rekenaar!)
VRAESTEL: doen vraag 4
Dankie vir julle volgehoue harde werk, dit word waardeer. Indien jy enige vrae het, vra gerus op die groep. Ek help graag.
Kan nie wag om julle weer te sien nie.
Vasbyt, dis amper verby!
Tourism May-June 2019

Argiefwerk

Visuele Kuns

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Multimedia en Nuwe Media

Argiefwerk

Visual Art

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Multi media and New media

Archived Work

LO

Beste Gr.12 leerder, jy kan voortgaan met die oefeninge in jou handboek vir kwartaal 2 wat nie groepwerk is nie.
Demokrasie en Menseregte
Rol van die media in ‘n demokrasie

LO

Dear Gr.12 learner, you may continue with the exercises in your textbook for Term 2 which are not group exercises..
Democracy and Human rights
Role of the media in a democracy

Tegniese Wetenskap

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat on namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Argiefwerk