Hoerskool Ellisras
Gr 8 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.


SKRIFTE
BOOKS
Gr 8 Information Evening / Inligtingsaand
Gr8 Information Video / Gr 8 Inligtings Video (!!592MB!!)
Afrikaans Huistaal

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

English Home Language

5 February 2021
Welcoming message

English First Additional Language

5 February 2021
Welcoming message

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Sepedi Home Language

5 February 2021
Welcoming message

Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Voltooi asseblief die aktiwiteit en plak dit in jou Wiskunde skrif.
Voorbeeld van Wiskunde oor myself
Wiskunde oor myself

Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

5 Febraury 2021
Please complete the activity and paste it in your Maths book
Example of maths about me
Maths about me

Fisiese Wetenskap

8 Februarie 2021
Teken en benoem die diersel volgens sketsreëls

Physical Science

5 February 2021
Welcoming message

Lewenswetenskap

8 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Life Science

8 February 2021
Draw and label the sketch of the animal cell according to sketch rules.

5 February 2021
Welcoming message

Geografie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Geography

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Geskiedenis

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

History

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

DT

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Alle DT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 8 DT

DT

5 February 2021
Welcoming message

All your DT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 8 DT

Tegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Technology

5 February 2021
Welcoming message

EBW

11 Februarie 2021
Trek een dik hardeband boek oor met blou papier en sit n plakker links bo met jou naam, van, graad en Besigheidstudies op.

EMS

11 February 2021
Cover one hard cover book with blue papier. Put a sticker in the left top of the book with your name, surname, grade and Businesstudies

Visuele Kuns

8 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Visual Art

8 February 2021
Welcoming message

LO
LO