Hoerskool Ellisras
Nuusbriewe / Newsletters

Nuusbriewe word aan leerlinge beskikbaargestel. Die nuusbrief bevat alle relevante inligting aangaande gebeure rakende die skool. Maak asseblief seker dat u die nuusbrief ontvang. Die nuuste nuusbrief kan afgelaai word deur op "Laai Af" te kliek.

Newsletters are provided to pupils. The newsletter contains all relevant information about school events. Please make sure you receive the newsletter. The latest newsletter can be downloaded by clicking "Download".

25 March 2021

Brief 7 / Letter 7

26 February 2021

Brief 6 / Letter 7

22 February 2021

SGB Election 2021

5 February 2021

Newsletter 3 Omsendbrief 3

27 January 2021

Omsendbrief 2
Newsletter 2

18 January 2021

Omsendbrief 1
Newsletter 1

11 November

Newsletter 15

14 September

Matric Farewell

24 August

Incident Report

6 August

Omsendbrief 8

23 June