Hoerskool Ellisras
Inskrywing / Application

Alle inskrywings word deur die administratiewe kantoor hanteer.

All applications are handled by the administrative office.

 

Kontak ons gerus. / Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104/5

Email: admin@rassies.com

application
Skoolgeld / School Fees

Skoolgeld: 2021


R 21,725.00 vir die jaar
R1 975 per maand vir 11 maande
(7 Februarie tot 7 November)
R40 – verpligte dagboek

Graad 8 & 9
Verpligtend vir almal
R120 – IGO handboek
R300 – Digitale tegnologie

Graad 10 tot 12
R500 – Verbruikers studies
R600 - RTT
R600 - IT
R250 – Rekenkunde handboek
R270 – IGO handboek
R420 – Wetenskap handboek
R300 – Tegniese wiskunde handboek

School Fees: 2021


R 21,725.00 for the year
R1 975 per month for 11 months
(7 February tot 7 November)
R40 – compulsory diary

Grade 8 & 9
Compulsory for all
R120 – EDG handbook
R300 – Digital Technology

Grade 10 to 12
R500 - Consumer studies
R600 - CAT
R600 - IT
R250 – Accounting handbook
R270 – EDG handbook
R420 – Physical science handbook
R300 – Technical maths handbook

Kontak die skool se finansieskantoor in verband met enige inligting rakende skoolgeld. / Contact the school's finance office for any information regarding school fees

Tel: 014 763 2104/5
Epos: admin@rassies.com

Payment