Hoerskool Ellisras
Inskrywing / Application

Alle inskrywings word deur die administratiewe kantoor hanteer.

 

Kontak ons gerus.

Tel: 014 763 2104/5

Gr 8 Application


Gr 9 Application


Gr 10 to 12 Application


Feel free to contact us

Tel: 014 763 2104

Email: admin@rassies.com

application
Skoolgeld / School Fees

Skoolgeld: 2020

• R20 680 per jaar


•Eerste paaiement voor of op 14 Januarie 2020 - R1880. Daarna R1880 per maand vir 10 maande (7 Februarie tot 7 November 2020).


• Gr 8 & 9: eenmalig R300 vir verpligte vak - DT (Digitale Tegnologie)


• Gr 10-12: Verbruikerstudies – R500


• Gr 10-12: RTT/IT R600


• Gr 8-12: verpligte skooldagboek R40

School Fees: 2020

• R20 680 per year


• First payment before or on 14 Jaunary 2020 - R1880. Thereafter R1880 for 10 months (7 February to 7 November 2020).


• Gr 8 & 9: once-off R300 fpr compulsory subject - DT ( Digital Technology)


• Gr 10-12: Consummer Studies – R500


• Gr 10-12: CAT/IT R600


• Gr 8-12: compulsory school diary: R40

Kontak die skool se finansieskantoor in verband met enige inligting rakende skoolgeld. / Contact the school's finance office for any information regarding school fees

Tel: 014 763 2104/5
Epos: admin@rassies.com

Payment